View full version: เรื่องราวชาวเกษตร
1
 1. ธุรกิจมาแรงหนูนาฟาร์ม ep1
 2. เทคนิคการกำจัดวัชพืชในแปลง
 3. คลิปเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ สูตรลดต้นทุน ลดการพึ่งพาสารเคมี
 4. เพาะแหนแดง (ต่อ)
 5. หากันจนเจอ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ลงมือปลูก
 6. เทคนิคเลี้ยงปลาช่อนในบ่อ
 7. หมูป่า ภาคขยายคอก
 8. ปลูกมะเขือหัวหมอ
 9. ทำ ไวอากร้า ขี้หมูครับ
 10. หยุดรวด 3 วัน คว้าเคียวเลย งานนี้
 11. ปลูกมะขวิด (ต่อ)
 12. เทคนิคปลูกแตงโมให้ทนโรค
 13. ขอต้อนรับสู่บ้านหลังใหม่ครับ