เกษตรดีดี ไลฟ์สไตล์และเรื่องราวเกษตร

รากเหง้าชีวิต

รากเหง้าชีวิต
« เมื่อ: พฤษภาคม 12, 2016, 11:01:29 AM »
                                                           
รากเหง้าชีวิต
                  ต้นไม้ใบหญ้าเกิดขึ้นมาจากดินมีรากเหง้าและเจริญเติบโตขึ้นตามธรรมชาติ     รากทำหน้าที่ดูดหาอาหารส่งต่อให่ลำต้นกิ่งก้านลำเลียงขึ้นสู่ใบสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารและส่งกลับมาหล่อเลี้ยงทุกส่วนของต้นไม้ให้แข็งแรง    ต้นไม้ช่วยผลิตก๊าซออกซิเจนและให้ร่มเงาในขณะที่มีชีวิต   แม้เมื่อตายไปซากผุเน่ายังเป็นอาหารของแมลงต่างๆได้อาศัยกินให้มีชีวิตอยู่ได้และสุดท้ายซากเน่าเปลื่อยของต้นไม้ก็กลับกลายเป็นดินคืนสู่ธรรมชาติดังเดิม ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่บนพื้นผิวโลกเช่นเดียวกับมนุษย์เกิดมาเพื่อให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันแม้ต้นไม้หรือพืชชนิดอื่นๆจะไม่มีจิตวิญญาณและความนึกคิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ต้นไม้ไม่เคยให้โทษแก่มนุษย์และโลกแต่อย่างใด
                มนุษย์มีวิถีชีวิตการเกิดขึ้นมาแตกต่างจากต้นไม้หรือพืชชนิดต่างๆเพราะมีจิตวิญญาณเป็นตัวนำพาสู่การปฏิสนธิให้เกิดเป็นร่างกายที่มาจากดิน น้ำ ลม ไฟและมีวิบากกรรมเป็นตัวนำทางมีความรู้สึกนึกคิดคอยกำกับรู้ผิดชอบชั่วดี   รากเหง้าของมนุษย์เกิดมาจากครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตสู่การพัฒนาของสังคม  ดังนั้นมนุษย์จึงมีรากเหง้าที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนต่างจากต้นไม้และพืชพรรณชนิดต่างๆ  มนุษย์จึงมีทั้งประเภทที่ให้โทษและให้คุณประโยชน์ต่อผืนแผ่นดินส่งผลให้ปัจจุบันโลกจึงมีความวิปริตผิดธรรมชาติเพราะประเภทให้โทษมีมากกว่าให้ประโยชน์ต่อแผ่นดิน   ที่ผ่านมามนุษย์ทำลายธรรมชาติเพื่อสร้างความมั่งคั่งและความสะดวกสบายให้กับตนเองโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดสภาวะการสะท้อนกลับจากธรรมชาติสู่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน