เกษตรดีดี ไลฟ์สไตล์และเรื่องราวเกษตร

concretefloorjoint-แบบเหล็กเทปูนรอยต่อพื้นคอนกรีต

ออฟไลน์ littleant

  • *
  • 1
  • +0/-0
    • Concrete floor joint
www.concretefloorjoint.com แบบเหล็กเทปูนรอยต่อพื้นคอนกรีตการทำรอยต่อพื้นคอนกรีต Concrete floor joint คอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ แต่โดยปกติแล้วคอนกรีตจะหดตัวซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุเริ่มต้น รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย


รอยแตกร้าวตามปกติส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของคอนกรีต รอยต่อก็คือรอยแตกที่ควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วย


การทำรอยต่อพื้นคอนกรีต Concrete floor joint หรือแบบเหล็กเทปูนรอยต่อพื้นคอนกรีต รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ทำไว้เพื่อบังคับให้แผ่นคอนกรีตแตกร้าวตรงแนวที่กำหนดให้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งการทำรอยต่อประเภทนี้จะใช้ในการป้องกันการแตกร้าวที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตที่เกิดขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิมลรัตน์ นิ่มเดช (วิศวกรสานักงาน) โทร 090-9075273   neenaknuk@gmail.com
 
คุณมัลลิกา คาผา (ธุรการประมาณราคา) โทร 090-9073165  pare_va12345@hotmail.com

 
 


บริษัท ชาญนครวิศวกรรม จํากัด สาขา 3 ลาดหลุมแก้ว
 
36/24 หมู่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

 Tel: 02-159-0984-88
Fax: 02-159-0989
E-mail: contacts_cne3@channakorn.co.th
Website: http://www.concretefloorjoint.com
Keyword:     Concrete floor joint      รอยต่อพื้นคอนกรีต