เกษตรดีดี ไลฟ์สไตล์และเรื่องราวเกษตร

จำหน่าย ต้นกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 /กล้วยหอมทอง ราคาต้นละ 22 บาท โทร.081-5556491

กวี

จำหน่าย ต้นกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 /กล้วยหอมทอง
ราคาต้นละ 22 บาท ความสูง 15 ซม.ขึ้นไป

โทร.081-5556491